הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
המנהל האזרחי ומג"ב החריבו 5 בתי משפחות ומספר מבנים של מגורי נערים במעוז אסתר ובגבעה א' (הבאלדים), במטרה להחליש את חלוצי הגבעות.

היו שותפים בחיזוק ותמיכה במשפחות!
הם הורסים, אנחנו מחזקים!!

המנהל האזרחי הרס בתי משפחות, ומספר מגורי נערים הוחרבו במעוז אסתר וגבעת א'
במטרה להחליש את חלוצי הגבעות.

היו שותפים לחיזוק ותמיכה במשפחות!

לתרומה וחיזוק המשפחות
קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון