הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
השליחים שלך במקום המקדש
ישיבת הר הבית
נשארו שעות בודדות
הגענו כמעט ליעד...

רק היום התרומה שלך מוכפלת!

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

10

קישור לסרטון

10

קישור לסרטון

ישיבת הר הבית -
השליחים הקבועים שלך בהר

בזכותך הגענו ליעד שהר הבית לא יהיה שומם.
ישיבת הר הבית דואגת לתפילת שחרית
ושיעור דף היומי בהר מידי בוקר.
תלמידי הישיבה מתפללים במקום הקדוש והמסוגל ביותר בעולם על כל מי שצריך ישועה.

ישיבת הר הבית מביאה כיבוד קל לעולים מידי יום.
הישיבה מפיקה עמוד פרסום קבוע על הר הבית בעלון שביעי.

בידך להגביר את קול התורה והתפילה בהר הבית.
לחזק את העליה בטהרה להר
להכפיל את העולים הקבועים להפיץ לעם ישראל את חשיבות העליה.


תרמו עכשיו התרומה שלכם מוכפלת!


צור קשר

שלחו