הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
"איש אשר נדבנו לבו"
השנה אנו בתקופה מיוחדת,
תקופת הקורונה,
ולכן החלטנו לקיים את הכנס
ללא עלות.

בלחיצה על כפתור התרומה

הנכם מוזמנים להשתתף כספית בהוצאות הכנס
"איש אשר ידבנו לבו".

מוזמנים להקדיש את תרומתכם לרפואת / לע"נ / להצלחת ועוד ולציין זאת במקום המתאים.


ברוכים תהיו!