הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
בעזרתכם נוכל בע"ה להמשיך לבאר, להעמיק ולהפיץ את התורה הגואלת מבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל.בעזרתכם נוכל בע"ה להמשיך לבאר, להעמיק ולהפיץ את התורה הגואלת מבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל.היו שותפים עמנו בהוצאתו של הספר על מנת שנוכל לממן את הדפסתו והבאת תוכנו הייחודי לציבור. היו שותפים עמנו בהוצאתו של הספר על מנת שנוכל לממן את הדפסתו והבאת תוכנו הייחודי לציבור. היו שותפים עמנו בהוצאתו של הספר על מנת שנוכל לממן את הדפסתו והבאת תוכנו הייחודי לציבור. ספר חדש של הרב צבי ישראל טאו על סוגיית 'המחאה' בתורתו של הרב קוק זצ"לספר חדש של הרב צבי ישראל טאו על סוגיית 'המחאה' בתורתו של הרב קוק זצ"לספר חדש של הרב צבי ישראל טאו על סוגיית 'המחאה' בתורתו של הרב קוק זצ"לספר חדש של הרב צבי ישראל טאו על סוגיית 'המחאה' בתורתו של הרב קוק זצ"ל


רכישה מוקדמת!

ספר חדש של הרב צבי ישראל טאו
על סוגיית המחאה בתורתו של הרב קוק זצ"ל

היו שותפים עמנו בהוצאתו של הספר על מנת שנוכל לממן את הדפסתו והבאת תוכנו הייחודי לציבור.


בעזרתכם נוכל בע"ה להמשיך לבאר, להעמיק ולהפיץ את התורה הגואלת מבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל.

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון


הספר 'הרימו מכשול מדרך עמי' נערך מתוך שיעוריו של מו"ר הרב צבי ישראל טאו בסוגיית התוכחה. מתוך עיון בדבריו העמוקים והמקיפים של הרב קוק זצ"ל בנושא, מתבארת לעומקה תוקפה של חובת התוכחה כנגד הקלקולים הכלליים שבדור, ומתבררת פעולתה הן במישור המעשי והן במישור הסגולי.

הרלוונטיות הרבה של הסוגיה בעת הזו, מחייבת אותנו לעמוד על דעתו של הרב זצ"ל בכדי לפעול עם א-ל בדורות הגאולה.


היו שותפים עמנו בהוצאת הספר החדש וקחו חלק בהוצאתו לאור והבאת תוכנו הייחודי לציבור הלומדים. בעזרתכם נוכל בע"ה להמשיך לבאר, להעמיק ולהפיץ את התורה הגואלת מבית מדרשו של מרן הרב זצ"ל.

טלפון נוסף ליצירת קשר 0528371252


לרשימת הקטלוג שלנו לחצו כאן>>

צור קשר

שלחו