הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
גיוס כולל כרמי משפט
בענב

בהמשך למסורת שהתחלנו בה בשנה שעברה בהצלחה גדולה, כולל כרמי משפט יוציא בעז"ה גם השנה ספר הלכות יומיות. הנושא שנבחר השנה הוא 'מצוות התלויות בארץ' (בסוף השנה יש את הלכות שנת השמיטה שתתחיל מיד אחר כך). בנוסף לספר, ההלכות מתפרסמות גם בערוצים דיגיטליים לציבור רחב. כבשנה שעברה אנו פונים אליכם להצטרף בתרומה ובכך להיות שותפים בהפצת תורה לאלפי בני אדם בכל יום! התרומה מזכה אתכם בהקדשה - לע"נ/לרפואת/להצלחת יקיריכם. הקדשת יום בספר - 180 ש"ח (אפשר גם 18 שח בעשרה תשלומים). 500 שח יזכו בהקדשה בעמודי פתיחה. ניתן למסור שמות ולהעביר כסף לכל אחד מחברי הכולל או לרב ניר (מצורף גם קישור לתרומה באינטרנט), בבקשה להזדרז כדי שהספר ייצא בזמן. נשמח שתעבירו זאת גם הלאה!

צור קשר

שלחו