הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
מגבית "עמל שיש בו"

פורים תשפ"א

תומכי תורה גבעת שאול

כל הכבוד!!!
תומכי תורה - גבעת שאול

ידוע ומפורסם לכל חידושו ורעיונו של מורינו המשגיח מרן הרב וולבה זללה"ה, על כך שבני הישיבה הקדושה יעסקו במצוות הצדקה בימי חג הפורים, ובכך יעסקו בגמילות חסדים בימים נשגבים אלו, ולכן טרח ודאג להקים בישיבה ארגון "תומכי תורה" שייתן מענה ועזרה כספית לחתנים ואף יתמוך בבחורים נזקקים בביגוד, הוצאות רפואיות ועוד ועוד, דבר המסייע לבחורים ולבני משפחתם. וב"ה מאז ועד היום מידי שנה בימי הפורים נערכת מגבית כללית בכל רחבי הארץ שבעזרתה הת"ת תומך ועוזר לחתנים ולבחורים בכל מהלך השנה. לצערינו, השנה בעקבות מצב התחלואה בקורונה לא ניתן לערוך מגבית בבתים, מחשש להדבקה המונית. לכן בהוראת מורינו המשגיח שליט"א, ובעידוד מורינו רה"י הגראי"ג פשקס שליט"א הוחלט שתערך מגבית טלפונית בלבד. אי לכך, לקחנו על עצמינו כלל בני הישיבה, פרוייקט התרמה טלפוני כללי להגיע ליעד כבכל שנה.
המגבית המיוחדת נפתחה על ידי רבינו הגדול מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, שתרם למגבית ובירך בברכה מיוחדת את התורמים לת"ת, וכן על ידי מורינו ראש הישיבה הגראי"ג פשקס שליט"א שהרים את תרומתו, והוסיף וכתב מכתב מיוחד וביקש להיענות לשלוחי הת"ת בעין יפה, ואף ע"י מורינו ראש הישיבה הגר"י ליוואויץ' שליט"א שהרים את תרומתו והביע את ברכתו והדגיש את חשיבות התרומה לת"ת.טול אף אתה חלק ממפעל גדול זה ותזכה בברכת רבותינו שליט"א

בוא להיפגש איתנו

שלחו