הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
ממשיכים את חלום החיים של אהוביה ז''ל ובונים את חזונו לבית כנסת וכרם
במרחבי כוכב השחר
עושים צדק לאהוביה
לביט -0526737562
ממשיכים בחזונו

שם האמן

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון
שם האמן

קישור לסרטון
צדק לאהוביה
אהוביה סנדק ז"ל היה נער שיום יום עמל למען יישוב הארץ במרעה, בנטיעה ובבניה
והכל מאהבה ונאמנות עצומה לשלמות הארץ.

ביום בהיר אחד קטעו שוטרי ימ"ר ש"י את שירת חייו של אהוביה ז"ל אבל את הרוח הם לא יוכלו לעצור.

עכשיו המשימה שלנו להמשיך את חזונו של אהוביה
הם קטעו חיים של בניין ארץ ישראל
-אנחנו נמשיך ליישב את מרחבי ארץ ישראל
בבנית בית כנסת בנטיעת כרם
בחיזוק מפעל ההתיישבות שהוא כו חלם.

עושים צדק לאהוביה
וממשיכים את חזון חייו


ניתן לתרום בההעברה בנקאית
בנק דיסקונט סניף 002 חשבון 138101150
על שם בצלמו
התרומות מוכרות לצרכי מס
יש לכתוב בהערה אהוביההפרויקט ביוזמת הוריו של אהוביה ז''ל והחברים

צור קשר

שלחו