הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

בתשעה באב
אתם מחליטים -

האם בהר הבית יישמע קול תפילה ותורה
או קול הסתה נגד עם ישראל?
כבר חמש שנים תלמידי ישיבת הר הבית – בראשות הרב אליהו ובר -

עולים מדי יום לתפילת שחרית ולימוד דף יומי בתוך הר הבית!
זו השנה השנייה בה אברכי הכולל בראשות הרב אלישע וולפסון
עולים בטהרה בכל יום לתפילת מנחה ושיעור תורה בהר הבית.


העליות הקבועות של הישיבה והכולל, הביאו לשינויים עצומים בהר הבית!
ממעצרי מתפללים לפני כמה שנים –

היום נישאות תפילות בקול בכל שעה שהר הבית פתוח!

יהודים רבים עולים ומצטרפים בטהרה לתפילות ולשיעורי התורה.
המשך המפעל הקדוש והכל כך חשוב הזה נתון בסכנה,

מכיוון שהתורם שהחזיק את הפעילות כבר אינו יכול להמשיך בכך.

לקראת יום ירושלים בו זכינו לשוב אל הר הבית לאחר אלפיים שנה,

יש לכם הזדמנות לחזק את הנוכחות היהודית ואת קול התפילה והתורה בהר הבית.


בפרט בעת הזו,
שכולנו רואים כיצד אויבנו מחללים ומבזים את מקום המקדש

והופכים אותו למקום הסתה ורצח.בזכותכם -
בכל שעות העלייה תלמידי הישיבה ישבו וילמדו בהר הבית!


זה בידיים שלכם:
לחזק את העלייה בטהרה להר,
להכפיל את כמות העולים הקבועים
ולהפיץ לעם ישראל את חשיבות העלייה בטהרה.


צור קשר

שלחו