הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

תנו יד לבניין חברון


לאחר עשרות שנים ב"ה חוזרים לבנות בחברון!

המאבק הוא קשה ומורכב, וטרם הסתיים.

כדי להצליח ולעמוד באתגר,

אנו זקוקים לעזרתכם!

חברון - עיר האבות והאמהות של כולנו,

בניין חברון הוא משימה לאומית,

כולנו שותפים בבניין חברון

צור קשר

Send