>window.location="https://youtu.be/1AXRg9xxosc";


הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

הורי הלוחמים בעזה מתגייסים למערכה נגד האויב הנאצי!

לא לסיוע "הומניטרי" שנותן דלק וכוח לאויב שהורג בנו!

לא ל
מאות משאיות שעוברות כל יום דרך כרם שלום - ומאריכות את
המלחמה!

לא לסיכון חיילים בסימטאות ושטח בנוי לפני 'שיטוח' מבנים!

לא להפוגות והפסקות-אש שנותנות לאויב זמן להתארגן!

אנחנו זקוקים להמון כסף כדי לממן את ארגון ההפגנות, הסעות, הדפסת חומרים, קידום תקשורתי, מדיה דיגיטלית ועוד ועוד.


אנחנו זקוקים לעזרתכם.


היו שותפים במחאת הורי החיילים - למען הניצחון! למען צה"ל!


סימה חסון - אמא ל-2 לוחמים בגולני וצנחנים,
יו"ר צעדת האימהות


****

הקמפיין הסליקה והקבלות באחריות עמותת תורת לחימה (ע"ר) 580661460

התרומות מוכרות לצרכי מס:

פרטי העברה בנקאית :

בנק פאג"י (52)
סניף 180
מס' חשבון 856002
על שם תורת לחימה
יש לציין : "עבור צעדת האימהות
"


צור קשר

שלחו