הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
לאהוב
פשוט
תכנית ליווי לבוגרות
מרכז יום שיקומי
בית חם לנערות
עמותת שפרה פשוט לאהוב


יחד אתכם אנחנו נהיה שם בשבילם!

עכשיו כשהמענק מהמדינה סוף סוף הגיע, אנו מבקשים מכם להיות שותפים שלנו בסיוע לנוער בסיכוי שזקוק לתמיכה וליווי כל השנה אבל בתקופה הזו במיוחד.


עמותת "שפרה פשוט לאהוב" מפעילה מיזמים לנוער בסיכון ומעניקה חום, אהבה והגנה לנערות ונערים בסיכון.


תרמו עכשיו מכספי המענק
עזרו לנו להוסיף טוב, פשוט לאהוב!

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

קישור לסרטון

12

קישור לסרטון

12

קישור לסרטון

קישור לסרטון

צור קשר

שלחו