תרומה כללית לישוב אלון מורה
על התרומות יתקבלו קבלות מוכרות למס!
תרומה כללית לישוב אלון מורה
תרומה כללית לישוב אלון מורה
על התרומות יתקבלו קבלות מוכרות למס!


קרן 'ידידי אלון מורה' היא עמותה ללא מטרות רווח.


מטרת הקרן לשתף את ידידי אלון מורה בארץ ובעולם בפתוח וטפוח של הישוב ובהגדלת החוסן הקהילתי שלו.


להתישבות באזור שכם יש עומק הסטורי לאומי מימי אברהם אבינו,


היא מאתגרת גם כיום ודורשת מאמצים מתמידים והכרה אמונית של הפרט והכלל על מנת לפעול בעוז ולהמשיך בבנין ויצירה.


ב"ה במהלך השנים בנינו כאן קהילה טובה המסורה לרעיון ולמקום ומשקיעה כוחות בכל תחומי החיים.
בשנים האחרונות מתפתח גם ענף החקלאות לצד ענפי התירות, התעשיה, והחינוך.

אנחנו מאמינים שלרעיון ההתישבות באזור שכם, אשר גרעין אלון מורה היה החלוץ שפרץ וסלל את הדרך אליו
יש הרבה אוהדים וידידים המעונינים להיות שותפים פעילים בו.