הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
ממשיכים בדרכם - מקימים קרן לתמיכה ברועים


לפני חודש התבשרנו בבשורה הנוראה של רצח של ארבעה יהודים בחומוס אליהו בעלי.

בין הנרצחים היו הראל מסעוד ונחמן מורדוף בחורי חמד שהתגוררו בחוות בהרי מזרח בנימין, שמרו בלילות ויצאו עם הצאן למרעה בימים, מתוך אמונה וכיסופים לגאולה.

בימים שלאחר הרצח חשבנו הרבה איך אפשר להנציח את זכרם של הראל מסעוד ונחמן מורדוף הי"ד בצורה הטובה ביותר?

הרעיון שהתגבש הוא הקמה של קרן צאן שתחזק את החוות ורועי הצאן שהראל ונחמן היו חלק מהם ובכך להמשיך את דרכם.
המטרה העיקרית של הקרן בשלב ראשון היא לרכוש כ-2000 ראש צאן ולהשאיל אותם לחוות קיימות ולנקודות חדשות כדי לעזור להם להתבסס ולעמוד בזכות עצמם ולכבוש את הארץ בצורה הרבה יותר רחבה ומשמעותית.

עזרו לנו להמשיך את הרוח הגדולה של החיבור לאדמה ע"י רעיית הצאן ולגאול את הארץ מעזבונה.


העברה בנקאית : בנק פאג"י (52) ,סניף 180 , מס' חשבון 856002 ע"ש תורת לחימה (יש לציין : "עבור ממשיכים בדרכם")

התרומות נסלקות דרך עמותת תורת לחימה 580-661460

העמותה עם סעיף 46 ומוכרת לצורכי מס

תודה רבה.

צור קשר

שלחו