הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
ממשיכים ליעד בונוס 300,000
ידיד

קישור לסרטון
חבר

קישור לסרטון
שותף

קישור לסרטון
יהלום

קישור לסרטון

סטודנטים למען הר הבית – נעים להכיר

תנועת 'סטודנטים למען הר הבית' היא התנועה היחידה הכוללת דתיים וחילונים הפועלים יחד למען הר הבית. התנועה מונה עשרות רבות של פעילים, אשר המשותף לכולם הוא אי השלמה עם המצב הקיים בהר הבית.


לאורך השנים האחרונות פעלנו רבות למען הר הבית: בזירה המשפטית, בפגישות עם שרים וחברי כנסת, בהקמת שדולה למען הר הבית בכנסת,

בתקשורת, בפעילויות הסברה וכמובן בהעלאה של יהודים רבים להר הבית.


מטרתנו היא לחבר את עם ישראל להר הבית ולהביא לשינוי המצב, לתיקון האפליה ולהחזרת הר הבית לידי עם ישראל כולו.התרומה מוכרת לצורך החזר מס (סעיף 46)