הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
מעייני הישועה


שליחי התנועה מנהיגים קהילות ברחבי הארץ, ומביאים את רוח הציונות הדתית לכל בית ולכל קהילה בישראל.

עשרות רבנים פעילים היום מכוחה וחיזוקה של תנועת מעייני הישועה. מטרת התנועה היא להרחיב את מעגל המתפללים שבכל בית כנסת ולהגדיל את מספר הרבנים המכהנים מטעם התנועה.


החזון שלנו!
מנהיגי הקהילות של תנועת מעייני הישועה, עוברים לחיות במשך שנים רבות בקהילות ובשכונות ברחבי הארץ, מאילת בדרום ועד עכו ונהריה בצפון. הם מדריכים ומלווים ומחנכים ומשרתים ומנחילים בקהילותיהם תורה מכוננת, תורה של גאולה.

החזון שלנו הוא לשרת ולהדריך ולהוביל, לא עשרות כי אם מאות קהילות בישראל. לשלוח לא עשרות מנהיגי קהילות, כי אם מאות מנהיגים מקומיים שיהיו פעילים בכל מעגלי הקהילה, בקרב הילדים והמבוגרים, הנשים והגברים.

זה החזון שלנו במעייני הישועה וזה גם החזון שלכם. כדי להגשים אותו אנחנו צריכים את כוחה של האחדות. כדי להצליח אנחנו צריכים אתכם. בואו איתנו, ויחד שום כוח לא יפגע בנו ולא יוכל לנו. כך ישראל תהיה חזקה יותר ומאמינה יותר ובטוחה יותר בעצמה, והעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן.

הצטרפו אלינו ואחד נהפוך חזון למציאות

12

קישור לסרטון

12

קישור לסרטון

12

קישור לסרטון

12

קישור לסרטון