הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

מחוברים כצוק איתן- ספר תורה ישראלי

בימים של מחלוקת אנו במוסדות נחלת ישראל מבקשים לחבר
אנחנו מבקשים להעמיד ספר תורה ישראלי לעילוי נשמת חללי צוק איתן
אתם שותפים באותיות ספר התורה
אנחנו נעמיד את ספר התורה לרשות עם ישראל

התנאי להשאלתו:
לקחת – פעלת לאחדות העם באמצעות פעולה לזיכרון הנופלים ו/או יוזמה אישית לחיבור העם
מתחברים באות של תורה למען שלמות העם וזיכרון הנופלים


עם הכנסת ספר התורה יעלה לאוויר אתר ארון הקודש הוירטואלי שיעמוד לרשות הרבים

צור קשר

שלחו