תורמים את כספי זכר למחצית השקל לישיבת ההסדר והגרעין התורני דימונה

ע"פ הרבנים הסכום למחצית השקל לנפש הינו 20 ש"ח


לפניות במייל: ‎hesdimona@gmail.com