הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

בעבור אהבתינו
סמינר קהילת יעקב נתיבות

לאחר שנים רבות של חינוך בנות ישראל לחיים של תורה מסירות ואור ה'

אנו חייבות לצאת לשיפוץ, דחוף!!

גם לבנות ישראל הכשרות מגיע פנימייה איכותית ומכובדתכל התורמים יוזכרו ע" המרא דאתרא הרב מונטג שליט"א
לברכה ולישועה בציונו של מורינו הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל


וכן יוזכרו בציונו של הבאבא סאלי זיע"א
ע"י אברך תלמיד חכם

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק פאגי - 52. סניף 173 - נתיבות. ח-ן 100005
ע"ש סמינר למורות קהילת יעקב
נא לשלוח אסמכתא עם ביצוע ההעברה: ks80800800@gmail.com
לקישור לסרטון בדרייב לחסומים:
https://drive.google.com/file/d/1srRRPTyzDhvxwizQmdj5zhiCnvi6L8s4/view?usp=sharing

צור קשר

שלחו