הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

תורמים למאבק בהשתלטות
הערבית על אדמות המדינה!
אנחנו יוצאים לקמפיין חדש למען ארץ ישראל.
בשנים האחרונות המדינה הזניחה את השמירה על אדמות המדינה והעלימה עין מגניבת הקרקעות

שמבצעת הרשות הפלסטינית בחסות האיחוד האירופי ובסיוע ארגונים מירדן. הגיע הזמן לשים לזה סוף!
הגיע הזמן שניזכר איך שמרנו על אדמותינו בראשית דרכה של התנועה הציונית –
הימים בהם יצאנו עם עץ ביד לנטוע ולשמור על הארץ שלנו.
את הימים בהם זכרנו שהיכן שהמחרשה תעבור, שם יעבור הגבול שלנו.
ברקע ההשתלטות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, של הבדואים בנגב ואיבוד הרוב היהודי בצפון -

אנחנו חייבים לצאת למבצע נטיעות ענק שיזכיר את קק"ל של פעם.


מטרות הקמפיין שלנו -
לנטוע עצים בכל רחבי הארץ, במקומות הכי אסטרטגיים וחשובים למדינת ישראל.
בקמפיין הזה אנחנו לא מבקשים מכם לתרום כסף, אלא לתרום עצים. ממש ככה.
"אם תרצו" מסתערת על השטח - יחד איתכם נרכוש כ10,000 עצים למען הארץ שלנו.


באפשרותכם לתרום:
א. עצים בהקדשה לבן משפחה/לזכר בן משפחה.
ב. עצים שינטעו בחורשות ע"ש גיבורי ישראל.


'טוב לנטוע בעד ארצנו'
-------------------------------------------------------------------------
לתרומה בעברה בנקאית:
שם החשבון: "אם תרצו ציונות להיות או לחדול"
בנק: לאומי (10)
מספר סניף: 647
מספר חשבון: 2063661
לתרומה בדואר:
עבור "אם תרצו", ת.ד 53204, מיקוד 9153101, ירושלים
נא לעדכן אותנו במייל לאחר ההעברה שנוכל להוציא קבלה natan@imti.org.il
ניתן גם להשאיר פרטים למייל, שתישלח אליכם מעטפת גובנייא או לכל תקלה שהיא במהלך התרומה

על תנועת אם תרצו

צור קשר

שלחו