הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
חבוקים ודבוקים בך

ישיבת קה אכסוף - מקושרים ללא הפסקה

The students of Yeshiva Ka Achsuf want


Give us backing and with your contribution you will help us to succeed with the help of

Dashmia to continue the continuum of the whole year and maintain our sanctity and purity.


To our delight, the yeshiva management wants to build a program that will address all three months of Av-Elul-Tishrei to take us to a special summer camp to preserve our purity and holiness during the summer days of the Baal Shem Tov,36 hours of crowdfunding, please, we have a modest destination. Help us reach our destination.Donate as much as you can !!