הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

| כ"ט אלול תשפ"ב 25.09.2022 | שעת התחלה 18:30
שניות
דקות
שעות
ימים
מגלים אחריות חברתית, מצטרפים לאלפים ומקיימים שמיטת כספים!

באמצעות מצות שמיטת כספים העניקה התורה לכל אחד את האפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה, ללא חובות!

זו המטרה שלשמה אנו משתמשים בכסף שנצבר בקרן נדיבי ארץ.
בשיתוף פעולה עם ארגון 'מקימי', נבחרות בקפידה משפחות שקיבלו ליווי כלכלי, ומה שמפריד ביניהן ובין עצמאות כלכלית הם החובות שרובצים עליהן. נציגים מקרן נדיבי ארץ פונים לנושים )בנקים וכדומה) ומציעים להם להגיע להסדרי חוב, כך שתמורת פירעון חלק מן החוב – יימחק החוב כולו.

על פי הנסיון אנו מצליחים להגיע להסדרים ביחס של 1 ל 3-כלומר: כל שקל שלכם מוחק למעשה כשלושה שקלים של חוב!


איך זה עובד?


1. מלווים 💰️

כל סכום שתבחרו לנדיבי ארץ

2. שומטים
בסוף שנת השמיטה ההלוואה תישמט

3. מקיימים מצות שמטת כספים

הכסף יועבר ל'מקימי' למשפחות שנמצאות בתהליך הבראה כלכליזכרו, מדובר בהזדמנות של פעם בשבע שנים!
שווה להיות שותפים...*כדי שכספי ההלוואה יישמטו בפועל, אינכם צריכים לעשות דבר, אך מכיוון שבימינו נהוג לחתום על
טופס פרוזבול שמבטל את שמיטת החובות, כדי שהפרוזבול לא יבטל את המצווה שלכם – אנו נשלח לכם טופס פרוזבול מיוחד לחתימה ובו יש החרגה של ההלוואה שהענקתם לנדיבי ארץ.

למילוי שטר פרוזבול מקוון לחצו כאןצור קשר

שלחו