הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם

127

"וחיי עולם נטע בתוכנו"

חיבור בין תורה לבין זיכרון.

ינאי ויסמן הי"ד מסר את נפשו להצלת יהודים, כאשר בחר להיכנס לקרב עם מחבלים חמושים בסכינים, כשהוא בידיים חשופות. ינאי החליט שלא לעמוד מנגד, כאשר ראה שמחבלים תוקפים יהודים אחרים. הוא עזב את הכל, את אשתו ואת התינוקת הקטנה שלהם ורץ לעזרה.
במסירות נפש זו הנציח לנו ינאי את ערכי הרעות, הנחישות ובעיקר את המסירות נפש לכל אחד ואחד מישראל.

אנו מכינת ידידיה משפחתו וחבריו בחרנו להתגייס ולהנציח את זכרו למען נזכיר לעצמנו ולאחרים את אישיותו המיוחדת, את החיוך ומאור הפנים ונזכור תמיד - להושיט יד לכל מי שצריך.

בעזרתכם נזכה במכינת ידידיה בה למד ינאי והתחנך טרם גיוסו לצבא, להכניס ספר תורה לזכרו, וכן להקדיש כיתת לימוד בה יעסקו התלמידים הן בלימודי קודש והן בקניית ערכים של רעות ציונות וחסד לדורות הבאים של תלמידנו.

היו שותפים עמנו!
היו שותפים בהנצחתו של ינאי ובהמשכת דרכו ומורשתו

צור קשר

שלחו